ZARZĄDZANIE Z UWAŻNOŚCIĄ

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

WORK-LIFE BALANCE

Zarządzanie z Uważnością

Coaching w podejściu Z Uważnością, uczy jak być uważnym w życiu, spokojnie działać a jednocześnie być bardziej efektywnym, uważnym na innych a jednocześnie widzieć siebie i swoje potrzeby, być uważnym w relacjach, być uważnym w budowaniu celów i wyznaczaniu zadań, dbać o atmosferę w pracy. To oznacza być bardziej skutecznym, zadowolonym z wymiernych efektów, odnoszącym sukcesy, podziwianym i lubianym przez innych.

W trakcie sesji indywidualnych z Klientem szukamy na czym aktualnie skupia się nasza uwaga, gdzie wydatkujemy najwięcej energii, uczymy się nazywać nasze emocje i zarządzać nimi tak, aby nas wspierały i dodawały nam pozytywnej energii do działania, kreowania nowych rozwiązań, inspirowania innych i czerpania pełni radości z życia.

Zdjęcie - Zarządzanie z Uważnością, Inteligencja Emocjonalna, Work-Life Balance

Inteligencja Emocjonalna

Najnowsze badania dowodzą, że największy wpływ na odnoszenie sukcesów w życiu ma współczynnik Inteligencji Emocjonalnej określany EQ. Tak więc samoświadomość, umiejętność zarządzania emocjami, zdolność do współczucia, uważność na innych, umiejętność radzenia sobie z nadmiernym stresem, empatyczna komunikacja, życie z pasją – są umiejętnościami, które są potrzebne każdemu menedżerowi.

Proponujemy Coaching Systemowy jako rozmowę z samym sobą przy inspirującym udziale coacha nad świadomym poukładaniem w sobie życia emocjonalnego, budowaniem wspierających i pełnych miłości relacji osobistych, bycia harmonijnym, silnym, kreatywnym i inspirującym menedżerem.

Szkoła Menedżera to program budowania pełnej świadomości samego siebie, empatycznych relacji z samym sobą, z bliskimi i bycia uważnym w relacjach z innymi. To bycie efektywnym, skutecznym menedżerem, w pełni wykorzystującym swój potencjał, szybko uczącym się, odważnym w działaniu i skutecznym. Poukładanie emocji w sobie, to dużo uwolnionej energii na uważną obecność, dynamizm w działaniu, osiąganie celów w przyszłości, działanie ze skupieniem ale również radością życia. Cieszenie się własną sprawczością i sukcesami w pracy.

Work-Life Balance

Zrównoważony Rozwój to umiejętność życia w równowadze, odczuwania harmonii w życiu. Tak więc uważność i odpowiednia ilość czasu i energii na życie osobiste i rodzinne oraz na pracę i aktywność społeczną. Często z powodu trudności, zranień, braku właściwej komunikacji stosujemy 3 typy zachowań: ucieczkę, walkę lub wyparcie tj. udawanie, że nie ma problemu. Każdy z nich pogłębia nieporozumienia i rozpoczyna proces destrukcji nas samych (naszego własnego postrzegania siebie), w relacjach (narastająca złość, frustracja, chaos w działaniu, smutek, lęki, depresja), w naszym otoczeniu (rozstania, utrata pracy, wypalenie, niechęć do życia, brak wiary w siebie i sens życia).

Warto zrozumieć dlaczego trudno jest nam utrzymać balans pomiędzy wszystkimi aspektami życia, to jaką postawę przyjmujemy wobec pojawiających się problemów, a nade wszystko uzdrowić je.

Równowaga w pracy, to często bycie bardziej skupionym i efektywnym. Równowaga w życiu osobistym, to przede wszystkim zmiana tego na co mamy wpływ czyli na samego siebie, swoją postawę życiową, swoje schematy myślowe, aby w ten sposób móc wpływać na innych, poprawiać wzajemną komunikację, zrozumienie i akceptację. Szkoła Życia to program budowania świadomego życia: kształtowania siebie, swojej postawy życiowej, komunikacji z innymi pełną zrozumienia i szacunku, bycia uważnym i efektywnym w pracy, lubianym i docenianym w aktywności społecznej, cieszącym się z życia.