EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW

CORPORATE WELLNESS

STREFY RELAKSU

Efektywność Pracowników

Jak zwiększyć efektywność pracowników i często ich zaangażowanie w pracę. Presja czasu, wyników, oceny pracownicze, zwiększają poziom stresu, z którym często pracownicy nie dają sobie rady. Tak więc atmosfera w pracy ma znaczący wpływ na jakość pracy i rotację pracowników. Postawa uważności kadry menedżerskiej, harmonii w działaniu rozumianej jako pełne uznanie każdego pracownika oraz dbanie o jego rozwój. Bycie stanowczym i inspirującym, umiejącym podejmować decyzje służące dobru wszystkich interesariuszy: właścicieli firmy, klientów i pracowników, w poczuciu odpowiedzialności i sprawiedliwości.

Akademia Zdrowia, Strefy Relaksu, to elementy dbałości o atmosferę w pracy z uważnością na pracownika, jego dobre samopoczucie, jakość i satysfakcję z pracy. Spotkania integracyjne po godzinach pracy, to lepsze poznanie się, zrozumienie, efektywniejsza współpraca. Spotkania „na luzie” lub warsztaty z rozwojem, to nauka umiejętności wyciszenia, odpoczynku psychicznego i bycia bardziej uważnym i efektywnym w każdej sferze życia.

Robienie spotkań „na luzie” w miejscu pracy np. joga, medytacje, masaż pleców, powodują zmniejszenie reakcji na stres u pracowników. Miejsce pracy, współpracownicy i przełożeni stają się bardziej dostępni, zdejmują maskę nadmiernej powagi. Jest więcej akceptacji, zrozumienia, wzajemnej pomocy i szacunku.

Zdjęcie - Efektywność Pracowników, Corporate Wellness, Strefy Relaksu

Corporate Wellness

Obecnie jednym z największych wyzwań dla pracodawców jest zapewnienie pracownikom warunków pracy umożliwiających posiadanie dobrego samopoczucia określanego jako Wellbeing, Dobrostan lub Życie w Harmonii. Jest ono największą wartością, ponieważ człowiek może się w pełni realizować kiedy ma dobre samopoczucie psychofizyczne oraz odczuwa satysfakcję i zadowolenie z życia. Jeśli pracownik jako człowiek czuje się szczęśliwy i spełniony, to w pracy jest bardziej kreatywny, efektywny i skupiony.

Zadowolony pracownik, który funkcjonuje w przyjaznym środowisku nie tylko pracuje wydajniej, ale również buduje silne więzi z pracodawcą i współpracownikami, rozumie i szanuje misję firmy oraz w naturalny sposób potrafi zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

7 kroków zwiększenia dobrego samopoczucia pracowników i ich efektywności w pracy:

 1. Ergonomiczne stanowisko pracy
 2. Atmosfera w pracy
 3. Zdrowe odżywianie
 4. Optymalizacja Stresu / Strefy Relaksu
 5. Masaż w pracy. Work-Site Massage
 6. Akademia Zdrowia „Kreatywny Piątek”. Edukacja zdrowia fizycznego i psychicznego
 7. Warsztaty budowania kompetencji Inteligencji Emocjonalnej. Cykl szkoleń w ramach Programu Rozwoju Osobistego.

Zrównoważony Rozwój Pracownika, to osiąganie celów biznesowych dla pracodawcy. Aktywne wsparcie pracodawcy dla pracowników szukających dróg do Życia w Harmonii i samorealizacji, poprzez dbałość o odpowiednio zorganizowanie miejsca pracy oraz programy rozwoju i edukacji pracownika, wyróżnia ich na rynku pracy. To prestiż świadomego działania dla dobra pracowników, firmy jako organizacji oraz środowiska społecznego i naturalnego.

Strefy Relaksu

Projekt STREFY RELAKSU to wpływ technik relaksacyjnych i pracy z coachem na efektywność pracy i atmosferę wśród pracowników. Tę ofertę można rozszerzyć o warsztaty tematycznie związanymi z Zarządzenia Stresem, Empatycznej Komunikacji, Inteligencji Emocjonalnej lub consulting związany z aranżacją miejsc przeznaczonych docelowo do zajęć prowadzonych w ramach Stref Relaksu.

Zrównoważony Rozwój Pracownika i jego dobre samopoczucie jest podstawą:

 • dobrego zdrowia
 • energii do działania
 • poczucia zadowolenia z życia
 • zwiększenia zaangażowania pracowników, ich kreatywności i koncentracji
 • dobrej atmosfery w pracy i większej odporności na stresy
 • lepszej frekwencji w pracy i lojalności pracowników
 • identyfikowania się z misją firmy.

W Strefach Relaksu uczymy życia W Harmonii z samym sobą, dbania o swój spokój wewnętrzny, zdrowie, rozwój osobisty oraz spełnienie w relacjach osobistych, rodzinnych i zawodowych. Daje to niesamowitą siłę i energię do działania. Dobre relacje z ludźmi, a także uważność na otaczającą nas naturę, kulturę i świat wokół nas, w połączeniu z systemem wartości, pasjami i aktywnością, nadaje życiu sens i zaspokaja potrzebę bycia ważnym, docenianym i spełnionym. Dla Pracodawcy to zaangażowanie i lojalność pracowników, finalnie niższe koszty pracownicze i zwiększenie zysków.