Doradztwo Gospodarcze

Plany Rozwoju

Restrukturyzacje

Doradztwo Gospodarcze

Wspieramy Klientów w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych. Pomagamy w zakładaniu oraz nabywaniu spółek kapitałowych, w tym oferujemy do sprzedaży podmioty już zarejestrowane. Wybieramy wspólnie z Klientem nową lokalizację inwestycji.

Pozyskujemy finansowanie w Instytucjach Finansowych, w tym w bankach, firmach leasingowych oraz funduszach Private Equity i od Inwestorów. Pomagamy w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych. Współpracujemy z kancelariami prawnymi, podatkowymi oraz ekspertami różnych branż.

Zdjęcie - Doradztwo Gospodarcze, Plany Rozwoju, Restrukturyzacje

Plany Rozwoju

Analizujemy sytuację Klienta i wspieramy w przygotowaniu nowej strategii rozwoju. Opracowujemy kompletne Biznes Plany obejmujące zarówno część opisową sytuacji bieżącej oraz planowanej inwestycji jak i kompletne prognozy finansowe, w tym prognozowane sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz wskaźniki finansowe. Stanowią one element realizacji projektów inwestycyjnych, w tym pozyskania finansowania bankowego, leasingowego lub od Inwestorów.

W przypadku Biznes Planów przygotowywanych pod kątem uzyskania kredytu bankowego reprezentujemy Klientów w kontakcie z bankami i Instytucjami Finansowymi, przygotowujemy kompletną dokumentację dla banków, składamy wyjaśnienia i uzupełnienia w toku analizy aż do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej i uruchomienia środków. Na życzenie Klienta wspieramy w obsłudze finansowania w trakcie trwania inwestycji oraz po jej zakończeniu.

Współpracujemy z ekspertami w marketingu, sprzedaży i doradztwie personalnym, a także kancelariami prawnymi i podatkowymi.

Restrukturyzacje

Wspólnie z Klientem analizujemy jego bieżącą sytuację i wspieramy w przygotowaniu realnego i najbardziej optymalnego Planu Restrukturyzacji. Przygotowujemy część opisową Planu Restrukturyzacji i reprezentujemy Klientów w negocjacjach z bankami, Instytucjami Finansowymi i przed Inwestorami.

Współpracujemy z ekspertami różnych branż i sektorów, aby wesprzeć klientów w wiedzy rynkowej i kontaktach biznesowych, tak aby na etapie wdrażania Plany Rozwoju, aktywnie w nim uczestniczyć aż do osiągnięcia sukcesu przez Klienta.