POZYSKANIE FINANSOWANIA

CONSULTING FINANSOWY

INTERIM MANAGEMENT

Pozyskanie Finansowania

Oferujemy doradztwo kredytowe, w tym audyt obecnego finansowania pod względem płynnościowym i kosztowym. Szukamy optymalnych rozwiązań pozyskania kapitału. Współpracujemy z wszystkimi bankami i Instytucjami Finansowymi w Polsce. Analizujemy możliwość pozyskania finansowania na preferencyjnych warunkach takich jak: dotacje, pożyczki podlegające umorzeniu np. w WFOŚiGW lub NFOŚiGW lub fundusze pomocowe. Specjalizujemy się w realizacji projektów OZE i mających wpływ na ochronę środowiska, wspierając w przygotowaniu pełnej dokumentacji wymaganej przez Instytucje finansujące dany projekt.

Przygotowujemy kompletne Biznes Plany, zgodne z założeniami inwestycyjnymi Klienta oraz wytycznymi banków i instytucji finansujących dany projekt. Reprezentujemy Klienta w rozmowach z bankami, firmami leasingowymi i wszystkimi Instytucjami Finansowymi, przygotowując pełną dokumentację, dodatkowe analizy, uzupełnienia, wyjaśnienia aż do pozyskania potrzebnego finansowania. Wspieramy w procesie realizacji inwestycji, jeśli finansowanie jest w transzach. Na życzenie klienta prowadzimy obsługę i raportowanie zgodne z wymaganiami zapisanymi w umowach kredytowych.

Z sukcesem przygotowaliśmy najlepsze oferty bankowe i pozyskaliśmy finansowanie dla kilkuset Klientów. Nasze wieloletnie doświadczenie uzupełniamy sprawnością działania, wysokimi kompetencjami w prowadzeniu rozmów z Instytucjami Finansowymi oraz nastawieniem na sukces.

Zdjęcie - Pozyskanie Finansowania, Consulting Finansowy, Interim Management

Consulting Finansowy

Analiza finansowa firmy, w tym źródeł finansowania, płynności, kosztów finansowania, zdolności kredytowej. Ocena sposobu prezentowania wyników finansowych i analiza wskaźnikowa finansów Klienta.

Przygotowanie kompleksowego finansowania bieżącej działalności firmy oraz nowych projektów Klienta. Przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do zaprezentowania Klienta w bankach i instytucjach finansujących.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi i prawnikami w celu przygotowania najbardziej optymalnych rozwiązań dla Klientów.

Interim Management

Usługa wykonywana przez Interim Managera jako Dyrektora Finansowego z zewnątrz firmy, zwykle w niepełnym wymiarze godzin często określnych jako ilość dni pracy tygodniowo. Celem tej usługi jest osiągnięcie konkretnych i ustalonych wcześniej z klientem określonych rezultatów, takich jak: przegląd i analiza firmy pod względem standingu finansowego, opracowanie i wdrożenie rozwiązań poprawy płynności finansowej, doradztwo strategiczne, analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych, analiza kosztów firmy i podjęcie działań celem ich optymalizacji, w tym nadzór organizacyjny nad projektami optymalizacji kosztów operacyjnych i nieoperacyjnych, pozyskanie finansowania dla firmy, w tym obsługa, optymalizacja i/lub restrukturyzacja obecnego finansowania, nadzór nad pracą działów mających wpływ na standing finansowy firmy.

Zazwyczaj usługa ma charakter długofalowej asysty doradczej. Działania Interim Managera polegają na wyznaczeniu wspólnie z firmą celów i obszarów do pracy, które wymagają poprawy czy restrukturyzacji, a następnie, wdrożenia zmiany w firmie Klienta. Dodatkową wartością jest praktyczna wiedza, która jest przekazywana w trakcie współpracy oraz praca Interim Managera w charakterze doradcy i trenera biznesu.