COACHING SYSTEMOWY

PRZYWÓDZTWO Z CHARYZMĄ

MEDYTACJE W BIZNESIE

Coaching Systemowy

Coaching Systemowy to praca z tym co nas blokuje i uwalnianie potencjału, aby czuć spokój wewnętrzny i ogromną moc sprawczą. Podejście Systemowe to transformacja tego z czego wyrośliśmy lub doświadczyliśmy, zmiana schematów myślowych często głęboko zapisanych w podświadomości oraz szukanie misji życiowej, aby działać z pasją i z miłością do ludzi i otoczenia. Podejście z Uważnością uczy widzieć i słyszeć więcej, głębiej, aby działać efektywniej, być skutecznym i radosnym. Dynamizm w działaniu, moc sprawcza, widzenie drugiego człowieka, skuteczność to wszystko prowadzi do sukcesów i satysfakcji z życia.

Zdecydowanie wolimy pracować z Klientami indywidualnie, aby praca była bardziej efektywna, ponieważ również lubimy odnosić sukcesy. Sukces Klienta jest również naszym sukcesem, radością i satysfakcją z pracy.

Zdjęcie - Coaching Systemowy, Przywództwo z Charyzmą, Medytacje w Biznesie

Przywództwo z charyzmą

Każdy może stać się mistrzem w wyzwalaniu osobistego magnetyzmu, który nazywamy charyzmą. Charyzma jako dar wrodzony to mit według Olivii Fox Cabane wykładowcy wielu prestiżowych uczelni: Stanford, Yale, Harvard oraz trenerki największych amerykańskich firm z rankingu Fortune 500. Jej książki oraz podejście do tematu charyzmy jako narzędzia, jako postawy życiowej pełnej uważnej obecności, mocy i dobroci oraz jej książki stały się dla mnie inspiracją do prowadzenia Treningów Przywództwa z Charyzmą.

Odkrycie w sobie tych 3 zasadniczych aspektów charyzmy oraz stylu charyzmy, w którym dany Klient odnajduje spójność ze swoją osobowością oraz pełnię siebie i swoją moc – jest celem Treningu Przywództwa. Odkrycie, co nam przeszkadza w byciu człowiekiem z charyzmą. Jak osiągnąć stan charyzmatycznego umysłu – spokoju wewnętrznego i pewności w działaniu. Co to znaczy emanować charyzmą – to jak: mówimy, chodzimy, słuchamy innych, działamy – przyciąga uwagę innych. Charyzmatyczne wystąpienia – jak być bardziej przekonywującym, wpływowym i inspirującym.

Który styl charyzmy jest Twój:

  • Charyzma Uwagi: obecność i pewność siebie
  • Charyzma Wizjonerska: wiara i pewność siebie
  • Charyzma Dobroci: ciepło i pewność siebie
  • Charyzma Autorytetu: pozycja i pewność siebie

Jak ją odkryć i zbudować w sobie, żyć i działać z nią na co dzień, odnosić sukcesy, czerpać niesamowitą satysfakcję z pracy i własnej aktywności, czuć sens i radość życia, być po prostu szczęśliwym.

Medytacje w Biznesie

Stres jest potrzebny do aktywnego działania, koncentracji, zaangażowania. Jednak nadmiar stresu i permanentne przebywanie pod jego wpływem ma zły wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie i relacje z innymi ludźmi. Tak więc umiejętność nim zarządzania czyli działanie pod jego wpływem kiedy to jest potrzebne, z uśmiechem i lekkością oraz umiejętność wyłączenia się z pod jego działania, aby poczuć ulgę i relaks, a nie spadek energii i paniczny lęk.

Indywidualnie uczymy różnych techniki relaksacji: medytacji, mocy prawidłowego oddechu, uważnej obecności, aby dostosować te techniki do preferencji każdego Klienta. Efekty systematycznej praktyki to: umiejętność wyciszenia się, odczucia spokoju wewnętrznego i harmonii. Zwiększenie koncentracji, efektywności w działaniu, spokojnego podejmowania decyzji. Rozwiązywanie problemów z szerszą perspektywą, z większą empatią i skutecznością. Budowanie własnego poczucia wartości i pewności w działaniu. Poczucie satysfakcji z pracy i bycia szczęśliwym.